Undermenyn Utskriftskvalitet

Undermenyn Utskriftskvalitet


I den här menyn kan du justera allt som gäller utskriftskvaliteten, t.ex. kalibrering, registrering och färgrasterinställningar.


Menyalternativ
Värden
Beskrivning
JUSTERA FÄRG
HÖGDAGRAR
MELLANTONER
SKUGGOR
ÅTERSTÄLL FÄRGVÄRDEN
Du kan justera rasterinställningarna för varje färg. Standard för varje färg är 0.
STÄLL IN REGISTRERING
SKRIV UT TESTSIDA
KÄLLA
JUSTERA FACK 1
JUSTERA FACK 2
JUSTERA FACK 3
Flyttar marginaljusteringen till mitten av bilden på varje sida, uppifrån och ned och från vänster till höger. Du kan också justera den bild som är utskriven på framsidan med bilden på baksidan.
AUTOSENSORLÄGE
FACK 1 AVKÄNNING
FACK>1-IDENTIFIERING
Om ett fack är inställt på NORMAL eller ALLA STORLEKAR och ingen materialtyp anges i utskriftsjobbet, kommer skrivaren att justera utskriftskvaliteten efter den typ av utskriftsmaterial den känner av. Standardvärdet för fack 1 är FULLST. IDENTIF., som känner av OH-film, glättat papper och hårt papper.
UTSKRIFTSLÄGEN
En lista med materialtyper visas. När du väljer en materialtyp visas en lista med tillgängliga lägen.
Du kan koppla varje materialtyp till ett visst utskriftsläge.
OPTIMERA
En lista med parametrar visas.
Du kan optimera vissa parametrar för alla utskriftsjobb, i stället för (eller förutom) att optimera efter papperstyp.
KANTKONTROLL
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
AV
LJUS
NORMAL
MAXIMAL
Styr hur kanterna skrivs ut.
SNABBKALIBRERA NU
 
En begränsad kalibrering av skrivaren görs.
FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU
 
Utför alla skrivarkalibreringar för att optimera utskriftskvaliteten.
FÖRDRÖJ KALIBRERING VID UPPVAKNING/PÅSLAGNING
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
NEJ
JA
Utskrift sker före kalibreringen när du har slagit på skrivaren eller återställt den från viloläget.
SKAPA RENGÖRINGSSIDA
(Endast skrivarna HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 och 3800n)
 
Skriver ut en rengöringssida som används för att rengöra skrivaren. Den här sidan innehåller instruktioner för hur man hanterar rengöringssidan. Se Rengöra skrivaren för mer information.
BEARBETA RENGÖRINGSSIDA
 
För skrivare med funktion för dubbelsidig utskrift skapar och bearbetar detta kommando rengöringssidan. För skrivare som inte har en funktion för dubbelsidig utskrift bearbetar detta menyalternativ, efter att rengöringsarket har laddats i fack 1, den rengöringssida som skapades av kommandot SKAPA RENGÖRINGSSIDA. Rengöringsprocessen tar en stund. Se Rengöra skrivaren för mer information.
HP 3000 3600 3800 Undermenyn Utskriftskvalitet