Undermenyn Utskrift

Undermenyn Utskrift


Inställningarna på den här menyn påverkar endast utskrifter utan identifierade egenskaper. De flesta utskrifter känner av alla egenskaperna och åsidosätter de värden som har ställts in på den här menyn. Här kan du även ställa in standardvärden för pappersformat och typ.


Menyalternativ
Värden
Beskrivning
KOPIOR
1-32 000
Standardvärdet för antal kopior. Standardantal för kopior är 1.
STANDARDFORMAT PÅ PAPPER
En lista med tillgängliga storlekar visas.
Standardpappersstorleken.
STANDARDINSTÄLL­NING FÖR EGEN PAPPERSSTORLEK
MÅTTENHET
X-DIMENSION
Y-DIMENSION
Standardstorlek för anpassade utskrifter utan dimensioner. Tillgängligt för fack 1.
DUBBELSIDIG
(Endast HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn och 3800dtn-skrivare)
AV
Aktiverar eller deaktiverar funktionen för automatisk dubbelsidig utskrift (utskrift på båda sidorna av papperet). Standardvärdet är AV. Du kan åsidosätta denna inställning i skrivardrivrutinen.
DUPLEXBINDNING
(Endast HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn och 3800dtn-skrivare)
LÅNGSIDA
KORTSIDA
Ange om en dubbelsidig utskrift ska vändas på långsidan eller kortsidan. Du kan åsidosätta denna inställning i skrivardrivrutinen.
ÅSIDOSÄTT A4/LETTER
NEJ
JA
Ställer in skrivaren så att A4-dokument skrivs ut på papper i Letter-storlek om inget A4-papper har laddats. Letter-formaterade dokument skrivs ut på A4-papper om inget Letter-papper har laddats Standardvärdet är NEJ.
MANUELL MATNING
AV
Standardvärdet är AV. Om du sätter det till blir MANUELL MATNING standardvärde för utskrifter som du inte väljer ett fack för. Du kan åsidosätta denna inställning i skrivardrivrutinen.
COURIER
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
NORMAL
MÖRK
Väljer en version av teckensnittet Courier. Standardvärdet är NORMAL.
BRED A4
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
NEJ
JA
Du kan ändra den utskrivbara ytan på A4-papper så att 80 tecken med breddsteget 10 tecken per tum kan skrivas ut på en enda rad. Standardvärdet är NEJ.
SKRIV UT PS-FEL
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
AV
Välj om du vill skriva ut felsidor för emulerad PostScript (PS). Standardvärdet är AV.
SKRIV UT PDF-FEL
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
AV
Välj om du vill skriva ut felsidor för PDF-formatet. Standardvärdet är AV.
PCL
SIDLÄNGD
Orientering
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
TECKENSNITTSKÄLLA
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
TECKENSNITTSNR
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
TECKENTÄTHET
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
TECKENSTORLEK
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
TECKENUPPSÄTTNING
CR (VAGNRET.) EFT LF (RADMATN.)
DÖLJ TOMMA SIDOR
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
KÄLLAVBILDNING FÖR MATERIAL
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Konfigurerar inställningarna för språket på skrivarens kontrollpanel.
SIDLÄNGD anger antalet rader per sida. Standardvärdet är 60.
Orientering anger om layouten ska vara långsida eller kortsida. Standardvärdet är STÅENDE.
TECKENSNITTSKÄLLA väljer källan för det teckensnitt som används på skrivarens kontrollpanel. Standardvärdet är INTERN. TECKENSNITTSNR är numret på det teckensnitt du väljer. Om detta teckensnitt är ett konturteckensnitt kan du använda TECKENTÄTHET för att ställa in mellanrummet för ett teckensnitt med fast mellanrum. Standardvärdet är 10.00.
TECKENSTORLEK anger storleken på teckensnitt med fast mellanrum. Standardteckensnittet är 12 punkter.
TECKENUPPSÄTTNING anger den teckenuppsättning som används på skrivarens kontrollpanel. Standard är PC-8.
CR (VAGNRET.) EFT LF (RADMATN.) anger om en vagnretur ska bifogas vid varje radmatning för bakåtkompatibla PCL-utskrifter. Standardvärdet är NEJ.
DÖLJ TOMMA SIDOR anger om utskrifter som använder PCL med tom utmatning automatiskt ska ignorera de tomma sidorna. JA anger att arkmatningar ignoreras om sidan är tom.
Med PCL5 KÄLLAVBILDNING FÖR MATERIAL-kommandot väljer du inmatningsfack genom att ange ett nummer. Det numret avbildas till olika, tillgängliga fack.
HP 3000 3600 3800 Undermenyn Utskrift