Undermenyn Systeminställningar

Undermenyn Systeminställningar


Använd menyn SYSTEM­INSTÄLLNINGAR när du vill ändra standardinställningarna för den allmänna skrivarkonfigurationen, till exempel datum/tid, skrivarspråk och återställning efter trassel. Se Ändra konfigurationsinställningar för skrivarens kontrollpanel för mer information.


Menyalternativ
Värden
Beskrivning
DATUM/TID
DATUM
DATUMFORMAT
TID
TIDSFORMAT
Anger tid och datum på skrivaren.
GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
1–100
Begränsar antalet lagrade utskrifter som kan sparas på skrivaren.
TIMEOUT FÖR HÅLL UTSKRIFT
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
AV
1 TIMME
4 TIMMAR
1 DAG
1 VECKA
Anger hur lång tid en lagrad utskrift kan finnas kvar på skrivaren innan den tas bort. Standardvärdet är AV.
VISA ADRESS
AUTO
AV
Välj AUTO om du vill visa skrivarens IP-adress på skrivarens kontrollpanel, varvat med meddelandet Redo. Standardvärdet är AV.
Det här menyalternativet visas bara om skrivaren är ansluten till ett nätverk.
BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
INAKTIVERA FÄRG
AKTIVERA FÄRG
FÄRG OM TILLÅTET
Deaktiverar eller begränsar färganvändning. Standardvärdet är AKTIVERA FÄRG. Om du vill använda inställningen FÄRG OM TILLÅTET, anger du användarbehörigheter med hjälp av den inbäddade webbservern. Se Använda den inbäddade webbservern.
BLANDNING AV FÄRG/SVARTVITT
AUTO
MEST FÄRGSIDOR
MEST SVARTVITA SID
Anger hur skrivaren växlar mellan färg- och monokromläge (svartvitt) för bästa prestanda och längsta livslängd för tonerkassetten.
AUTO återställer skrivarens inställningar till de standardinställningar skrivaren hade vid leverans. Standardvärdet är AUTO.
Välj MEST FÄRGSIDOR om de flesta av dina utskrifter är i färg med stor täckning.
Välj MEST SVARTVITA SID om de flesta av dina utskrifter är i svartvitt eller en kombination av färgutskrifter och svartvita utskrifter.
FACKINSTÄLLNING
ANV. BEGÄRT FACK
FRÅGA FÖR MANUELL MATNING
PS-UTSKR.MTRL
ANVÄND ETT ANNAT FACK
STORLEK/TYP-PROMPT
DUPLEX TOMMA SIDOR
Inställningar för val av fack. (Använd den här inställningen om du vill konfigurera facken så att de fungerar som i vissa tidigare versioner av HP-skrivare.)
Standardvärdet för ANV. BEGÄRT FACK är EXKLUSIVT.
Standardvärdet för FRÅGA FÖR MANUELL MATNING är ALLTID.
PS-UTSKR.MTRL anger hur pappret hanteras när du skriver ut från en Adobe® PS-skrivardrivrutin. Med AKTIVERAT används HP:s pappershantering. Med AVAKTIVERAT används Adobe PS-pappershantering. Standardvärdet är AKTIVERAT.
ANVÄND ETT ANNAT FACK anger om skrivaren ska uppmana användaren att använda ett annat fack när det valda facket inte är tillgängligt. Standardvärdet är AKTIVERAT.
STORLEK/TYP-PROMPT anger om skrivaren ska uppmana dig att konfigurera om facket när du har laddat och stängt facket. Standardvärdet är VISA.
DUPLEX TOMMA SIDOR anger om skrivaren ska vända en sida, även när sidan är tom. Standardvärdet är AUTO (endast modeller med funktion för dubbelsidig utskrift).
Se Alternativ på menyn Fackinställning för mer information.
VILOPERIOD
1 MINUT
15 MINUTER
30 MINUTER
45 MINUTER
60 MINUTER
90 MINUTER
2 TIMMAR
4 TIMMAR
Minskar strömförbrukning när skrivaren är inaktiv under längre tid.
Anger hur lång tid som skrivaren ska vara inaktiv innan den går över till viloläge. Standardvärdet är 30 MINUTER.
Se Funktionerna Viloperiod och Viloläge för mer information.
UPPVAKNINGSTID
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
Du kan ange en ”uppvakningstid” när skrivaren ska börjas värmas upp och kalibreras varje dag. Standardvärdet för varje dag är AV. Om du anger en uppvakningstid, bör du även ange en utökad viloperiod, så att skrivaren inte återgår till viloläget kort efter att ha värmts upp.
OPTIMAL HASTIGHET/ENERGI-ANVÄNDNING
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
SNABBARE FÖRSTA SIDA
SPARA ENERGI
Ange utskriftshastighet genom att bestämma om fixeringsenheten ska få svalna mellan utskriftsjobb. Om du väljer SNABBARE FÖRSTA SIDA, svalnar inte fixeringsenheten och utskriftshastigheten blir högre. Om du väljer SPARA ENERGI, får fixeringsenheten svalna mellan olika utskriftsjobb. Standardvärdet är SNABBARE FÖRSTA SIDA.
VISA LJUSHET
1–10
Anger ljusstyrkan på skrivarens kontrollpanel. Standardvärdet är 5. Se Funktionen för teckenfönstrets ljusstyrka.
TYP
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
AUTO
PCL
PDF
PS
Här kan du ställa in standardtyp för automatisk språkväxling samt PCL-, PDF- eller PostScript-emulering. Standardvärdet är AUTO.
Se Funktionen Typ för mer information.
BORTTAGBARA VARNINGAR
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Jobb
Anger hur lång tid en borttagningsbar varning ska visas på skrivarens kontrollpanel. Standardvärdet är Jobb. Det visas ända tills utskriften som varningen visades för är klar. visas tills du trycker på HP 3000 3600 3800 check Undermenyn Systeminställningar.
Se Funktionen Borttagbara varningar för mer information.
FORTSÄTT AUTOMATISKT
AV
Anger vad som ska hända när systemet genererar ett fel som kan kringgås automatiskt. Standardvärdet är .
fortsätter automatiskt utskriften efter 10 sekunder.
AV gör paus i utskriften. Tryck på HP 3000 3600 3800 check Undermenyn Systeminställningar när du vill fortsätta skriva ut.
Se Funktionen Fortsätt automatiskt för mer information.
ERSÄTT FÖRBRUKNINGS­MATERIAL
STOPPA VID LÅG NIVÅ
STOPPA VID SLUT
ÅSIDOSÄTT OM SLUT
Alternativ för när förbrukningsmaterialet är slut eller nästan slut. Standardvärdet är STOPPA VID SLUT.
STOPPA VID LÅG NIVÅ gör en paus i utskriften när materialet börjar ta slut. Tryck på HP 3000 3600 3800 check Undermenyn Systeminställningar när du vill fortsätta skriva ut.
ÅSIDOSÄTT OM SLUT tillåter att utskriften fortsätter, även om en del förbrukningsmaterial har tagit slut.
Se Funktionen Ersätt förbrukningsmaterial för mer information.
BESTÄLL HOS
0–100
Du kan ange vid hur många återstående procent som meddelandet BESTÄLL VID ska visas. Standardvärdet är 15 procent.
SLUT PÅ FÄRG
STOPP
AUTOFORTSÄTT SV.
Anger vad som ska hända när en färgtonerkassett är tom. När skrivaren är inställd på AUTOFORTSÄTT SV., fortsätter utskriften med endast svart toner. Standard är STOPP.
FORTSÄTT EFTER TRASSEL
AUTO
AV
Det här alternativet anger om skrivaren ska försöka skriva ut intrasslade sidor på nytt. Standardvärdet är AUTO.
Se Funktionen Fortsätt efter trassel för mer information.
RAMDISK
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
AUTO
AV
Anger hur RAM-diskfunktionen ska konfigureras. Välj AUTO om du vill att skrivaren ska räkna fram den optimala storleken på RAM-disken, baserat på mängden ledigt minne. AV deaktiverar RAM-disken, men en liten RAM-disk är alltid tillgänglig. Standardvärdet är AUTO.
SPRÅK
En lista över tillgängliga språk visas.
Anger kontrollpanelens standardspråk.
Se Funktionen Språk för mer information.
HP 3000 3600 3800 Undermenyn Systeminställningar