Undermenyn Återställ

Undermenyn Återställ


Använd menyn ÅTERSTÄLL när du vill återställa leveransinställningarna och deaktivera och aktivera viloläget.


Menyalternativ
Värden
Beskrivning
ÅTERST. LEVERANS-INSTÄLLNINGAR
Ingen/inga
Tömmer sidbufferten, tar bort alla data avseende skrivarspråk som går att avlägsna, återställer utskriftsmiljön och återställer alla standardinställningarna till de inställningar som skrivaren hade vid leverans. I menyn kan du dock inte återställa HP Jetdirects nätverksinställningar till de ursprungliga leveransinställningarna.
VILOLÄGE
AV
Aktiverar och deaktiverar viloläget. Standardvärdet är .
HP 3000 3600 3800 Undermenyn Återställ