Menyn Information

Menyn Information


Använd menyn INFORMATION när du vill visa och skriva ut skrivarinformation.


Undermeny
Beskrivning
SKRIV UT MENYKARTA
Skriver ut en karta över kontrollpanelens menyer som visar menyalternativens layout och aktuella inställningar. Se Använda informationssidor om skrivaren.
UTSKRIFTSKONFIGURATION
Skriver ut konfigurationssidan för skrivaren.
STATUSSIDA FÖR FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Skriver ut information om tonernivå, sidantal och det beräknade antalet återstående sidor.
STATUS FÖR FÖRBR. MAT.
Visar förbrukningsmaterialets status i en rullningsbar lista.
SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Skriver ut alla materialstorlekar som har passerat genom skrivaren, anger om de var enkelsidiga (simplex), dubbelsidiga (duplex), svartvita eller i färg och visar antalet sidor.
SKRIV UT LOGG ÖVER FÄRGANVÄNDNING
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Skriver ut en rapport som visar användarnamn, programnamn och information om färganvändning för varje enskilt jobb.
SKRIV UT DEMO
Skriver ut en demonstrationssida.
SKRIV UT RGB-EXEMPEL
Skriver ut en palett med RGB-färger som du kan använda för färgmatchning.
SKRIV UT CMYK-EXEMPEL
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Skriver ut en palett med CMYK-färger som du kan använda för färgmatchning.
SKRIV UT FILKATALOG
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Skriver ut namn och katalog för filer som lagras i skrivarens minne.
SKRIV UT PCL-TECKENSNITTSLISTA
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Skriver ut de tillgängliga PCL-teckensnitten.
SKRIV UT PS-TECKENSNITTSLISTA
(Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Skriver ut de tillgängliga PS-teckensnitten (emulerad PostScript).
HP 3000 3600 3800 Menyn Information