Menyn Hämta utskrift

Menyn Hämta utskrift


HP 3000 3600 3800 note Menyn Hämta utskrift OBS!

Den här funktionen är endast tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.

HP 3000 3600 3800 note Menyn Hämta utskrift OBS!

Den här menyn visas bara om en hårddisk är installerad på skrivaren.

Använd menyn ÅTERHÄMTA JOBB om du vill skriva ut eller ta bort lagrade utskrifter från kontrollpanelen.


Menyalternativ
Värde
Beskrivning
<ANVÄNDARNAMN>
ALLA PRIV. UTSKR.
<NAMN PÅ UTSKRIFT>
ALLA PRIV. UTSKR. visas om mer än en utskrift är lagrad med en kod.
<NAMN PÅ UTSKRIFT> är det namn som utskriften har när du skriver ut den från datorn.
När du har markerat en utskrift kan du skriva ut den eller ta bort den.

Mer information om lagrade utskrifter finns i Hantera lagrade utskrifter.

HP 3000 3600 3800 Menyn Hämta utskrift