Menyn Diagnostik

Menyn Diagnostik


Använd menyn DIAGNOSTIK när du vill köra tester som hjälper dig att hitta och lösa problem med skrivaren.


Menyalternativ
Beskrivning
SKRIV UT HÄNDELSELOGG
Skriver ut en händelselogg med de senaste 50 posterna i skrivarens händelselogg. Den senaste posten skrivs ut först.
VISA HÄNDELSELOGG
De 50 senaste skrivarhändelserna visas i teckenfönstret på kontrollpanelen, med början från den allra senaste.
FELSÖKNING UTSKRIFTS­KVALITET
Skriver ut informationssidor om utskriftskvaliteten. Du kan använda dessa sidor när du vill felsöka problem som har att göra med utskriftskvaliteten.
SKRIVER UT DIAGNOSSIDA
Skriver ut diagnossidan.
INAKTIVERA PATRONKONTROLL
Utskriften sker med en eller flera kassetter borttagna, vilket innebär att du kan diagnostisera problem som har att göra med tonerkassetter.
PAPPERSBANE-SENSORER
Visar sensorernas värden. Värdena uppdateras när materialet passerar varje sensor. Utskrifter kan startas från kontrollpanelen eller skickas från datorn.
PAPPERSBANETEST
Testar skrivarens pappershanteringsfunktioner, till exempel konfigurationen av facken.
MANUELLT SENSORTEST
Med det här alternativet kan en servicetekniker testa pappersbanans sensorer och växlar för att se att de fungerar som de ska.
KOMPONENTTEST
Aktiverar separata delar för att avgränsa buller, läckage och andra problem med maskinvaran.
SKRIV UT/STOPPA TEST
Med det här alternativet kan du ta reda på orsaken till fel med utskriftskvaliteten mer exakt, genom att stoppa skrivaren under pågående utskrift. När du stoppar skrivaren under pågående utskrift uppstår det trassel, som du kanske måste åtgärda manuellt. Detta test bör endast utföras av en servicetekniker.
HP 3000 3600 3800 Menyn Diagnostik