Teckenfönster

Teckenfönster


I skrivarens teckenfönster visas information om skrivaren och utskrifterna. Bilder visar nivåer för förbrukningsartiklarna. I menyerna kan du nå skrivarfunktioner och detaljerad information.

Den översta skärmen i teckenfönstret har två områden: meddelande/prompt och förbrukningsmaterialmätare.

Skrivarens teckenfönster

HP 3000 3600 3800 as cp02 Teckenfönster

1
Området meddelande/varning
2
Förbrukningsmaterialsmätare
3
Tonerkassetter från vänster till höger: svart, gul, cyan och magenta

Teckenfönstrets meddelande- och promptfält gör dig uppmärksam på skrivarens status och visar vad du ska göra.

Förbrukningsmaterialmätaren visar förbrukningsnivån för tonerkassetterna (svart, cyan, magenta och gul). När en tonerkassett som inte kommer från HP är installerad kan ett ? visas i stället för förbrukningsnivån. Mätaren för förbrukningsmaterial visas när skrivaren visar läget Redo samt när en varning eller ett felmeddelande som gäller en kassett visas.

HP 3000 3600 3800 Teckenfönster