Kontrollpanelens lampor

Kontrollpanelens lamporLampa
Av
Blinkande
Redo
(grön)
Skrivaren är inkopplad (kan ta emot och bearbeta data).
Skrivaren är frånkopplad (i pausläge) eller avstängd.
Skrivaren försöker avbryta en utskrift och övergå till läget Frånkopplad. Det här händer vanligen efter att en användare begärt att pausa den aktuella utskriften.
Data
(grön)
Utskriftsdata finns i skrivarens minne, men mer data krävs för att slutföra uppdraget, eller så är utskriften avbruten eller väntar på att ett fel ska avhjälpas.
Skrivaren varken bearbetar eller tar emot data.
Skrivaren bearbetar och tar emot data.
Åtgärda
(orange)
Det har inträffat ett allvarligt fel. Du måste åtgärda något.
Inga förhållanden som kräver några åtgärder föreligger.
Det har inträffat ett fel. Du måste åtgärda något.
HP 3000 3600 3800 Kontrollpanelens lampor