Kontrollpanelsöversikt

Kontrollpanelsöversikt


Kontrollpanelen innehåller kontroller för skrivarfunktioner och visar meddelanden om skrivaren, utskrifter och status för förbrukningsmaterial.

Kontrollpanelens knappar och lampor

HP 3000 3600 3800 as cp01 Kontrollpanelsöversikt

Nummer
Knapp eller lampa
Funktion
1
Knappen Stopp
Stoppar den pågående utskriften, visar valmöjligheten att fortsätta eller avbryta den pågående utskriften, tar bort material ur skrivaren och rensar upprepade fel som har att göra med den avbrutna utskriften. Om ingen utskrift pågår, pausas skrivaren när du trycker på Stopp.
2
Knappen Meny
Öppnar och stänger menyer.
3
Lampan Redo
Indikerar om skrivaren är på eller av. Se Kontrollpanelens lampor.
4
Lampan Data
Indikerar om skrivaren tar emot data eller inte. Se Kontrollpanelens lampor.
5
Lampan Åtgärda
Indikerar att ett allvarligt fel har inträffat. Se Kontrollpanelens lampor.
6
Bakåtpilknapp (HP 3000 3600 3800 arrow return Kontrollpanelsöversikt)
Navigerar bakåt i kapslade menyer.
7
Uppåtpilknapp (HP 3000 3600 3800 arrow up Kontrollpanelsöversikt)
Navigerar menyer och text och ökar värdet på numeriska objekt i teckenfönstret.
8
Knappen Välj (HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelsöversikt)
Gör val, fortsätter skriva ut efter enklare fel och åsidosätter en tonerkassett som inte kommer från HP.
9
Hjälp-knapp (HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelsöversikt)
Ger detaljerad information om skrivarmeddelanden eller menyer.
10
Nedåtpilknapp (HP 3000 3600 3800 arrow down Kontrollpanelsöversikt)
Navigerar menyer och text och minskar värdet på numeriska objekt i teckenfönstret.
11
Förbrukningsmaterialsmätare
Visar förbrukningsnivåerna på tonerkassetterna. Se Teckenfönster.
12
Teckenfönstret
Visar information om status, menyer, hjälpinformation och felmeddelanden. Se Teckenfönster.

Skrivaren kommunicerar via teckenfönstret och lamporna på den nedre delen av kontrollpanelen. Teckenfönstret visar statusinformation samt menyer, hjälpinformation och felmeddelanden. Lamporna Redo, Data och Åtgärda ger aktuell information om skrivarens status.

Du kan utföra de flesta rutinutskrifter från datorn via skrivardrivrutinen eller ett program. Använd kontrollpanelen om du vill utnyttja skrivarfunktioner som inte finns i skrivardrivrutinen eller tillämpningsprogrammet. Alla ändringar du gör via datorn kommer att åsidosätta inställningarna på skrivarens kontrollpanel. Mer information om att använda skrivarens drivrutin finns i Skrivarens programvara.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Kontrollpanelsöversikt