Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare

Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare


Om du delar skrivare med andra bör du följa dessa riktlinjer för att försäkra dig om att skrivaren fungerar som den ska:

Kontakta systemadministratören innan du ändrar inställningarna på skrivarens kontrollpanel. Ändringar i inställningarna på skrivarens kontrollpanel kan påverka andra utskrifter.

Rådgör med övriga användare innan du ändrar skrivarens standardteckensnitt eller läser in nedladdningsbara teckensnitt. Samarbete avseende detta sparar på minnet och gör att oönskat utskriftsresultat undviks.

Tänk på att byte av skrivarspråk, t.ex. från PostScript-emulering till PCL, påverkar andra användares utskrifter.

HP 3000 3600 3800 note Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare OBS!

Nätverkets operativsystem kan ha ett automatiskt skydd för varje användares utskrifter så att de inte påverkas av andra utskrifter. Kontakta nätverksadministratören för att få ytterligare upplysningar.

HP 3000 3600 3800 Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare