Funktionerna Viloperiod och Viloläge

Funktionerna Viloperiod och Viloläge


Med funktionen VILOPERIOD anger du hur lång tid skrivaren ska vara inaktiv innan den går över till viloläge, för att minska strömförbrukningen. Du kan ange hur lång tid som ska gå innan skrivaren går in i viloläge (en av följande inställningar):

1 MINUT

15 MINUTER

30 MINUTER (standardinställning)

45 MINUTER

60 MINUTER

90 MINUTER

2 TIMMAR

4 TIMMAR

HP 3000 3600 3800 note Funktionerna Viloperiod och Viloläge OBS!

Skrivarens teckenfönster är nedtonat när skrivaren är i viloläge. Viloläget påverkar inte skrivarens uppvärmningstid om inte skrivaren har varit i energisparläge i mer än 8 timmar.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Funktionerna Viloperiod och Viloläge