Så här väljer du språk

Så här väljer du språk


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här väljer du språk för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här väljer du språk.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här väljer du språk för att markera SYSTEM­INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här väljer du språk.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här väljer du språk för att markera SPRÅK och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här väljer du språk.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Så här väljer du språk eller HP 3000 3600 3800 arrow down Så här väljer du språk för att välja ett språk. Tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här väljer du språk för att ställa in funktionen.

6.

Tryck på Meny när du vill gå tillbaka till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Så här väljer du språk