Funktionen Språk

Funktionen Språk


Första gången du slår på skrivaren, kan det hända att du har möjlighet att välja standardspråk, beroende på i vilket land/vilken region du köpte skrivaren. När du bläddrar bland de tillgängliga alternativen visas listan på det språk som är markerat. När listan visas på rätt språk trycker du på HP 3000 3600 3800 check Funktionen Språk för att ställa in det som standardspråk. Därefter kan du när som helst ändra språket genom att följa proceduren nedan.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Funktionen Språk