Funktionen Fortsätt efter trassel

Funktionen Fortsätt efter trassel


Använd det här alternativet när du vill konfigurera vad skrivaren ska göra när det blir papperstrassel, bland annat hur sidorna ifråga ska hanteras. AUTO är standardvärdet.

AUTO: Skrivaren aktiverar automatiskt Fortsätt efter trassel, om det finns tillräckligt med minne.

: Sidorna som fastnade skrivs ut på nytt. Ytterligare minne allokeras för att lagra de senaste sidorna som skrivits ut. Detta kan påverka skrivarens totala prestanda negativt.

AV: De sidor som fastnade skrivs inte ut på nytt. Eftersom inget minne tas i anspråk för att lagra de senast utskrivna sidorna, är prestanda optimala.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Funktionen Fortsätt efter trassel