Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt

Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt för att markera SYSTEM­INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt för att markera FORTSÄTT AUTOMATISKT och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt eller HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt för att välja en inställning. Tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt för att ställa in funktionen.

6.

Tryck på Meny när du vill gå tillbaka till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Så här ställer du in funktionen Fortsätt automatiskt