Funktionen Fortsätt automatiskt

Funktionen Fortsätt automatiskt


Använd den här funktionen när du vill ange vad som ska hända när systemet genererar ett fel som kan kringgås automatiskt. är standardinställningen.

: Ett felmeddelande visas i tio sekunder innan utskriften fortsätter automatiskt.

AV: Varje gång ett felmeddelande visas avbryts utskriften. Du måste trycka på HP 3000 3600 3800 check Funktionen Fortsätt automatiskt för att fortsätta skriva ut.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Funktionen Fortsätt automatiskt