Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial

Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial för att markera SYSTEM­INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial för att markera ERSÄTT FÖRBRUKNINGS­MATERIAL och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial eller HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial för att välja en inställning. Tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial för att ställa in funktionen.

Om du väljer ÅSIDOSÄTT OM SLUT och sedan trycker på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial visas ett varningsmeddelande. Om du accepterar åsidosättningen väljer du JA, ANV. ÅSIDOSÄTT, trycker på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial och anger sidbegränsningen för åsidosättningen. Tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial.

6.

Tryck på Meny när du vill gå tillbaka till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Så här ställer du in funktionen Ersätt förbrukningsmaterial