Funktionen Ersätt förbrukningsmaterial

Funktionen Ersätt förbrukningsmaterial


Skrivaren har tre statusalternativ för förbrukningsmaterial som är slut eller nästan slut:

STOPPA VID SLUT (standardinställning): Utskriften fortsätter, även om en tonerkassett håller på att ta slut. När kassetten är slut kan du inte skriva ut.

STOPPA VID LÅG NIVÅ: Utskriften avbryts och du måste byta ut kassetten för att kunna fortsätta.

ÅSIDOSÄTT OM SLUT: Utskriften fortsätter, trots att en del förbrukningsmaterial har tagit slut.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Funktionen Ersätt förbrukningsmaterial