Funktionen Borttagbara varningar

Funktionen Borttagbara varningar


HP 3000 3600 3800 note Funktionen Borttagbara varningar OBS!

Den här funktionen är endast tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.

Använd den här funktionen om du vill ange hur lång tid borttagbara varningar ska visas på kontrollpanelen. Välj eller Jobb. Standardvärdet är Jobb.

: Borttagbara varningar visas tills du trycker på HP 3000 3600 3800 check Funktionen Borttagbara varningar.

Jobb: Borttagbara varningar visas tills det aktuella jobbet som de visades för har slutförts.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Funktionen Borttagbara varningar