Så här ställer du in funktionen PS-utskr.mtrl

Så här ställer du in funktionen PS-utskr.mtrl


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl för att markera SYSTEM­INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl för att markera FACKINSTÄLLNING och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl för att markera PS-UTSKR.MTRL och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl.

6.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl eller HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl för att välja AKTIVERAT eller AVAKTIVERAT.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen PS utskr.mtrl om du vill spara den valda funktionen. Tryck sedan på Meny för att återgå till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Så här ställer du in funktionen PS-utskr.mtrl