Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning

Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning för att markera SYSTEM­INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning för att markera FACKINSTÄLLNING och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning för att markera FRÅGA FÖR MANUELL MATNING och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning.

6.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning eller HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning för att välja ALLTID eller OM EJ LADDAD.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning om du vill spara den valda funktionen. Tryck sedan på Meny för att återgå till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Så här ställer du in funktionen Fråga för manuell matning