Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack

Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack för att markera SYSTEM­INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack för att markera FACKINSTÄLLNING och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack för att markera ANVÄND ETT ANNAT FACK och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack.

6.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack eller HP 3000 3600 3800 arrow down Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack för att välja AKTIVERAT eller AVAKTIVERAT.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack om du vill spara den valda funktionen. Tryck sedan på Meny för att återgå till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Så här ställer du in funktionen Använd ett annat fack