Alternativ på menyn Fackinställning

Alternativ på menyn Fackinställning


Menyn FACKINSTÄLLNING innehåller följande användardefinierade alternativ:

ANV. BEGÄRT FACK: Välj EXKLUSIVT (standardvärde) om du inte vill att skrivaren ska växla över till ett annat fack automatiskt, när du har angett att ett visst fack ska användas. Välj FÖRSTA om du vill att material ska hämtas från ett andra fack, om det angivna facket är tomt eller innehåller material av en annan storlek eller typ.

FRÅGA FÖR MANUELL MATNING: Om du väljer ALLTID (standardvärde), visas alltid ett meddelande innan materialet hämtas från kombifacket. Om du väljer OM EJ LADDAD, visas endast meddelandet om kombifacket är tomt eller om det är konfigurerat för en annan typ eller storlek.

PS-UTSKR.MTRL: Om du väljer AKTIVERAT (standardvärde), används HP:s pappersvalsprocess. Välj AVAKTIVERAT om du vill att skrivaren ska använda Adobes pappersvalsprocess.

ANVÄND ETT ANNAT FACK: Om du väljer AKTIVERAT (standardvärde), uppmanas användare att använda ett annat fack om det valda facket inte är tillgängligt. Om du väljer AVAKTIVERAT, visas inte någon uppmaning till användarna.

STORLEK/TYP-PROMPT: Om du väljer VISA (standardvärde), uppmanas användarna att bekräfta den materialstorlek eller materialtyp som ligger i facket, efter att facket har laddats. Om du väljer VISA EJ, visas inte någon uppmaning till användarna.

DUPLEX TOMMA SIDOR: Om du väljer AUTO (standardvärdet), kanske inte de tomma sidorna vänds i enheten för dubbelsidig utskrift, vilket ökar skrivarens prestanda. Om du väljer JA, vänds varje sida.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Alternativ på menyn Fackinställning