Ändra konfigurationsinställningar för skrivarens kontrollpanel

Ändra konfigurationsinställningar för skrivarens kontrollpanel


Med hjälp av skrivarens kontrollpanel kan du ändra standardinställningarna för skrivarens konfigurering, t.ex. fackstorlek och facktyp, tid för viloperiod, skrivarspråk och återställning efter trassel.

Du kan också visa skrivarens kontrollpanel från en dator genom att använda sidan Inställningar i den inbäddade webbservern. Du får samma information via datorn som på kontrollpanelen. Mer information finns i Använda den inbäddade webbservern.

HP 3000 3600 3800 caution Ändra konfigurationsinställningar för skrivarens kontrollpanel VIKTIGT

Dessa behöver sällan ändras. Hewlett-Packard Company rekommenderar att endast systemadministratören ändrar konfigurationsinställningarna.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Ändra konfigurationsinställningar för skrivarens kontrollpanel