USB-konfiguration

USB-konfiguration


Alla skrivarmodeller kan hantera USB-anslutningar. USB-porten sitter på skrivarens högra sida.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 USB-konfiguration