Ange standardgateway

Ange standardgateway


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange standardgateway för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange standardgateway för att markera Val för I/O och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange standardgateway för att markera INBÄDDAD JETDIRECT och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange standardgateway för att markera TCP/IP och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway.

6.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway för att välja KONFIGURATIONSMETOD.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange standardgateway för att markera Manuell och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway.

8.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange standardgateway för att markera MANUELLA INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway.

9.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange standardgateway för att markera STANDARDGATEWAY och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway.

10.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Ange standardgateway eller HP 3000 3600 3800 arrow down Ange standardgateway för att öka eller minska numret för standardgatewayens första byte.

11.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway för att gå till nästa nummeruppsättning. (Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow return Ange standardgateway för att gå till föregående nummeruppsättning.)

12.

Upprepa steg 10 och 11 tills rätt standardgateway visas. Spara standardgatewayen genom att trycka på HP 3000 3600 3800 check Ange standardgateway.

13.

Tryck på Meny när du vill gå tillbaka till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Ange standardgateway