Ange nätmask

Ange nätmask


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange nätmask för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange nätmask för att markera Val för I/O och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange nätmask för att markera INBÄDDAD JETDIRECT och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange nätmask för att markera TCP/IP och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask.

6.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask för att välja KONFIGURATIONSMETOD.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange nätmask för att markera Manuell och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask.

8.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange nätmask för att markera MANUELLA INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask.

9.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange nätmask för att markera SUBNÄTSMASK och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask.

10.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Ange nätmask eller HP 3000 3600 3800 arrow down Ange nätmask för att öka eller minska numret för nätmaskens första byte.

11.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask för att gå till nästa nummeruppsättning. (Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow return Ange nätmask för att gå till föregående nummeruppsättning.)

12.

Upprepa steg 10 och 11 tills rätt nätmask visas. Spara nätmasken genom att trycka på HP 3000 3600 3800 check Ange nätmask.

13.

Tryck på Meny när du vill gå tillbaka till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Ange nätmask