Ange en IP-adress

Ange en IP-adress


1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange en IP adress för att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange en IP adress för att markera Val för I/O och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange en IP adress för att markera INBÄDDAD JETDIRECT och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange en IP adress för att markera TCP/IP och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress.

6.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress för att välja KONFIGURATIONSMETOD.

7.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange en IP adress för att markera Manuell och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress.

8.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange en IP adress för att markera MANUELLA INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress.

9.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Ange en IP adress för att markera IP-adress: och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress.

10.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow up Ange en IP adress eller HP 3000 3600 3800 arrow down Ange en IP adress för att öka eller minska numret för IP-adressens första byte.

11.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress för att gå till nästa nummeruppsättning. (Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow return Ange en IP adress för att gå till föregående nummeruppsättning.)

HP 3000 3600 3800 note Ange en IP adress OBS!

Om du vill bläddra snabbare kan du hålla ner pilknappen.

12.

Upprepa steg 10 och 11 tills rätt IP-adress visas. Spara inställningen genom att trycka på HP 3000 3600 3800 check Ange en IP adress.

13.

Tryck på Meny när du vill gå tillbaka till läget Redo.

HP 3000 3600 3800 Ange en IP-adress