Konfigurera TCP/IP-parametrar manuellt på skrivarens kontrollpanel

Konfigurera TCP/IP-parametrar manuellt på skrivarens kontrollpanel


Använd manuell konfiguration om du vill ställa in en IP-adress, nätmask och standardgateway.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Konfigurera TCP/IP-parametrar manuellt på skrivarens kontrollpanel