Nätverkskonfiguration

Nätverkskonfiguration


Du kan behöva konfigurera vissa nätverksparametrar på skrivaren. Du kan ställa in dessa parametrar från skrivarens kontrollpanel, från den inbäddade webbservern eller, för de flesta nätverk, från programmet HP Web Jetadmin.

HP 3000 3600 3800 note Nätverkskonfiguration OBS!

Ytterligare information om hur du använder den inbäddade webbservern finns i Använda den inbäddade webbservern.

En fullständig lista över vilka nätverk som stöds och instruktioner om hur du konfigurerar nätverksparametrarna från programvaran finns i HP Jetdirect Embedded Print Server administratörshandbok. Denna handledning medföljer de skrivarmodeller som har en inbäddad HP Jetdirect-skrivarserver installerad.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Nätverkskonfiguration