I/O-konfiguration

I/O-konfiguration


I det här kapitlet beskrivs hur man konfigurerar vissa nätverksparametrar i skrivaren.

HP 3000 3600 3800 I/O-konfiguration