HP kundtjänst

HP kundtjänst


Online-service

Om du vill ha 24 timmars tillgång till HP-skrivarspecifik programvara, produktinformation och supportinformation med hjälp av en internetanslutning går du till rätt webbsida.

Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/support/clj3000

Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/support/clj3600

Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/support/clj3800

Gå till www.hp.com/support/net_printing om du vill ha information om den externa skrivarservern HP Jetdirect.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) är en uppsättning webbaserade felsökningsverktyg för skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. Gå till instantsupport.hp.com.

Telefonsupport

HP erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. Telefonnumret som gäller för ditt land/din region finns i produktbladet som levererades tillsammans med skrivaren. Du kan också gå till www.hp.com/support/callcenters. Se till att du har följande information redo när du ringer till HP: produktnamnet och serienumret, inköpsdatum och en beskrivning av problemet.

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information

Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/go/clj3000_software

Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/go/clj3600_software

Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/go/clj3800_software

Webbsidan för drivrutinerna är på engelska, men du kan ladda ner själva drivrutinerna på fler språk.

HP direktbeställning av tillbehör eller förbrukningsmaterial

USA: www.hp.com/sbso/product/supplies.

Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies

Europa: www.hp.com/supplies

Asien/Stillahavsområdet: www.hp.com/paper/

Om du vill beställa äkta HP-delar och tillbehör går du till HP Parts Store på www.hp.com/buy/parts (endast USA och Kanada) eller ringer 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Kanada).

HP serviceinformation

Om du vill veta var det finns en auktoriserad HP-återförsäljare, ring 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Kanada).

Utanför USA och Kanada ringer du kundsupportnumret för ditt land/din region. Det finns på produktbladet som du fick vid leveransen.

HP serviceavtal

Ring 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Kanada).

För utökad service, ring 1-800-446-0522.

HP Easy Printer Care-programvara

Du kan använda HP Easy Printer Care-programvara till att kontrollera skrivarens status och inställningar, samt visa felsökningsinformation och online-dokumentation. Du måste ha utfört en fullständig programvaruinstallation om du ska kunna använda HP Easy Printer Care-programvara. Se Använda HP Easy Printer Care-programvara.

HP:s support och information för Macintosh-datorer

Gå till www.hp.com/go/macosx om du vill ha supportinformation om Macintosh OS X och information om HP:s abonnemangstjänster för uppdatering av drivrutiner.

Gå till www.hp.com/go/mac-connect för produkter som är specifikt utformade för Macintosh-användare.

HP 3000 3600 3800 HP kundtjänst