Konfigurera e-postvarningar

Konfigurera e-postvarningar


HP 3000 3600 3800 note Konfigurera e postvarningar OBS!

Om värdprogrammet inte kan hantera e-post är funktionen kanske inte tillgänglig på skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien.

Du kan använda HP Web Jetadmin eller den inbäddade webbservern för att konfigurera systemet så att det varnar dig när skrivarproblem uppstår. Varningarna skickas i ett e-postmeddelande till ett eller flera e-postkonton som du anger.

Du kan konfigurera följande:

Den eller de skrivare som du vill övervaka

De varningar du vill få (exempelvis varning om papperstrassel, papperet slut, nivå på förbrukningsmaterial och öppen lucka)

Det e-postkonto som varningarna ska skickas till


Programvara
Informationen finns på
HP Web Jetadmin
I HP Web Jetadmin finns allmän information om HP Web Jetadmin.
I direkthjälpen för HP Web Jetadmin finns information om varningsmeddelanden och hur de ska ställas in.
Inbäddad webbserver
I Använda den inbäddade webbservern finns allmän information om den inbäddade webbservern.
I den inbäddade webbserverns direkthjälp finns information om varningsmeddelanden och hur de ska ställas in.
HP 3000 3600 3800 Konfigurera e-postvarningar