Använda informationssidor om skrivaren

Använda informationssidor om skrivaren


Du kan skriva ut sidor med uppgifter om skrivaren och den aktuella konfigurationen från skrivarens kontrollpanel. Tabellen nedan innehåller procedurer för hur du skriver ut informationssidorna.

HP 3000 3600 3800 note Använda informationssidor om skrivaren OBS!

Informationssidor om skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien finns bara på engelska.


Sidbeskrivning
Hur du skriver ut sidan
Menykarta
Visar menyer och tillgängliga inställningar på kontrollpanelen.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera INFORMATION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

3.

Om SKRIV UT MENYKARTA inte är markerad trycker du på HP 3000 3600 3800 arrow up Använda informationssidor om skrivaren eller HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren tills den markeras. Tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

Menykartans innehåll varierar beroende på vilka alternativ som installerats i skrivaren.
En komplett lista över kontrollpanelens menyer och värden finns i Använda menyerna på kontrollpanelen.
Konfigurationssida
Visar skrivarinställningar och installerade tillbehör.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera INFORMATION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera UTSKRIFTSKONFIGURATION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

HP 3000 3600 3800 note Använda informationssidor om skrivaren OBS!

Om skrivaren innehåller en HP Jetdirect-skrivarserver eller en extra hårddisk, skrivs en extra informationssida ut om dessa enheter.

Statussida för förbrukningsmaterial
Visar tonerkassetternas tonernivå.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera INFORMATION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera STATUSSIDA FÖR FÖRBRUKNINGSMATERIAL och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

HP 3000 3600 3800 note Använda informationssidor om skrivaren OBS!

Använder du förbrukningsmaterial som inte kommer från HP visas kanske inte statussidan för förbrukningsmaterial när det tar slut. Mer information finns i Tonerkassetter som inte kommer från HP.

Användningssida (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Visar antal sidor för varje storlek av papper som har skrivits ut, antal ensidiga (simplex) och dubbelsidiga (duplex) sidor samt den genomsnittliga täckningen (i procent) för varje färg.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera INFORMATION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

Demosida
En demosida är ett färgfotografi som visar utskriftskvaliteten.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera INFORMATION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera SKRIV UT DEMO och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

Logg över färganvändning
Visar statistik över färganvändning för skrivaren.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera INFORMATION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera SKRIV UT LOGG ÖVER FÄRGANVÄNDNING och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

Filkatalog (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Visar information om alla installerade masslagringsenheter.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera INFORMATION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera SKRIV UT FILKATALOG och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

HP 3000 3600 3800 note Använda informationssidor om skrivaren OBS!

Alternativet visas inte om ingen masslagringsenhet är installerad.

PCL- eller PS-teckensnittslista (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)
Visar vilka teckensnitt som är installerade på skrivaren.
1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera INFORMATION och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Använda informationssidor om skrivaren för att markera SKRIV UT PCL-TECKENSNITTSLISTA eller SKRIV UT PS-TECKENSNITTSLISTA och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Använda informationssidor om skrivaren.

HP 3000 3600 3800 note Använda informationssidor om skrivaren OBS!

Teckensnittslistorna visar också de teckensnitt som finns på en extra hårddisk eller ett flash-DIMM-kort.

HP 3000 3600 3800 Använda informationssidor om skrivaren