Funktioner i HP Skrivarprogram

Funktioner i HP Skrivarprogram


HP Skrivarprogram består av sidor som du kan öppna genom att klicka på listan över konfigurationsinställningar. I följande tabell beskrivs de uppgifter som du utföra från de här sidorna.


Objekt
Beskrivning
Rengöring av färg
Skriver ut en rengöringssida.
Konfigurationssida
Skriver ut en konfigurationssida.
Status för förbrukningsmaterial
Visar statusen för skrivarens förbrukningsmaterial och ger länkar för onlinebeställning.
HP Support
Ger åtkomst till teknisk support, onlinebeställning av förbrukningsmaterial, onlineregistrering och återvinnings- och returinformation.
Överför fil
Överför filer från datorn till skrivaren.
Överför teckensnitt
Överför teckensnittsfiler från datorn till skrivaren.
Uppdatering av fast programvara
Överför uppdaterade filer för fast programvara från datorn till skrivaren.
Läget för dubbelsidig utskrift
Aktiverar läget för automatisk dubbelsidig utskrift.
Economode-tonertäthet
Aktiverar Economode-läge för att spara på toner eller justera tonertäthet.
Upplösning
Ändrar upplösningsinställningarna, inklusive REt-inställningen.
Lås resurser
Låser eller låser upp lagringsenheter, t.ex. en hårddisk.
Lagrade jobb
Hanterar utskriftsjobb som lagras på skrivarens hårddisk.
Fackkonfiguration
Ändrar inställningarna för standardskrivarfacket.
IP-inställningar
Ändrar skrivarnätverkets inställningar och ger åtkomst till den inbyggda webbservern.
Ytterligare inställningar
Ger åtkomst till den inbyggda webbservern.
E-postmeddelanden
Konfigurerar skrivaren att skicka e-postmeddelanden vid särskilda händelser.
HP 3000 3600 3800 Funktioner i HP Skrivarprogram