Så här använder du HP Easy Printer Care-programvara

Så här använder du HP Easy Printer Care-programvara


Använd någon av följande metoder för att öppna HP Easy Printer Care-programvara:

Gå till menyn Start och välj Program, HP och sedan HP Easy Printer Care-programvara.

I systemfältet i Windows (längst ned till höger på skrivbordet), dubbelklickar du på ikonen HP Easy Printer Care-programvara .

Dubbelklicka på skrivbordsikonen.

HP 3000 3600 3800 Så här använder du HP Easy Printer Care-programvara