Avsnitt i HP Easy Printer Care-programvara

Avsnitt i HP Easy Printer Care-programvara


HP Easy Printer Care-programvara innehåller de avsnitt som beskrivs i tabellen nedan.


Avsnitt
Beskrivning
Fliken Översikt
Innehåller grundläggande statusinformation om skrivaren.

Listan Enheter: Visar vilka skrivare du kan välja.

Avsnittet Enhetens status: Visar skrivarstatus. I det här avsnittet visas olika situationer för skrivarvarningar, till exempel en tom tonerkassett. Här visas även information om enhetsidentifiering, meddelanden på kontrollpanelen och tonerkassettnivåer. När du har korrigerat ett fel på skrivaren, klickar du på knappen HP 3000 3600 3800 refresh Avsnitt i HP Easy Printer Care programvara för att uppdatera avsnittet.

Avsnittet Status för förbrukningsmaterial: Visar detaljerad statusinformation om förbrukningsmaterial, till exempel hur mycket toner som finns kvar i tonerkassetterna (visas i procent) och status för det material som ligger i varje fack.

Länken Uppgifter om tillbehör: Öppnar statussidan om förbrukningsmaterial. Där finns detaljerad information om skrivarens förbrukningsmaterial, beställningsinformation och information om återvinning.

Fliken Support
Visar hjälpinformation och länkar.

Visar enhetsinformation, bland annat varningar om komponenter som behöver åtgärdas.

Innehåller länkar till felsökningsinformation och -verktyg.

Innehåller länkar till HP:s webbplats där du kan registrera dig, få support och beställa förbrukningsmaterial.

HP 3000 3600 3800 note Avsnitt i HP Easy Printer Care programvara OBS!

Om du använder en fjärranslutning och inte kopplade upp dig till Internet när du först öppnade HP Easy Printer Care-programvara, måste du göra det innan du kan gå till dessa webbplatser.

Fönstret Beställning av förbrukningsmaterial
Ger åtkomst till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial, antingen online eller via e-post.

Beställningslista Visar vilket förbrukningsmaterial du kan beställa för varje skrivare. Om du vill beställa en viss artikel klickar du i kryssrutan Beställ för motsvarande artikel i listan över förbrukningsmaterial.

Knappen Handla förbrukningsmaterial online: Öppnar HP:s webbsida med förbrukningsmaterial i ett nytt webbläsarfönster. Om du har markerat rutan Beställ för några artiklar, kan informationen om dessa artiklar överföras till webbsidan.

Knappen Skriv ut shoppinglista: Klicka på den här knappen om du vill skriva ut informationen om det förbrukningsmaterial som kryssrutan Beställ är markerad för.

Knappen Skicka shoppinglista per e-post: Skapar en lista med de artiklar som kryssrutan Beställ har markerats för. Du kan kopiera listan i ett e-postbrev som du skickar till din leverantör.

Fönstret Aviseringsinställningar
Här kan du konfigurera skrivaren så att du blir informerad om alla skrivarproblem.

Aviseringar på eller av: Aktiverar eller deaktiverar varningsfunktionen för en viss skrivare.

När aviseringar visas: Ange när du vill att varningarna ska visas: när du skriver ut på skrivaren i fråga eller varje gång det händer något med skrivaren.

Aviseringshändelsetyp: Ange om du vill att varningar endast ska visas för allvarliga fel eller för alla fel, även enklare fel.

Meddelandetyp: Ange vilken typ av varning som ska visas (snabbmeddelande, varning i systemfältet eller varning via e-post).

Fliken Enhetslista
Visar information om varje skrivare i listan Enheter.

Skrivarinformation: skrivarnamn, fabrikat och modell

En ikon (om listrutan Visa som är inställd till Sida vid sida, vilket är standardinställningen)

Alla aktuella varningar för skrivaren

Om du klickar på en skrivare i listan, öppnar HP Easy Printer Care-programvara fliken Översikt för den skrivaren.
Informationen på fliken Enhetslista innefattar följande:
Fönstret Sök efter andra skrivare
Här kan du lägga till fler skrivare i skrivarlistan.
Klicka på länken Sök efter andra skrivare i listan Enheter om du vill öppna fönstret Sök efter andra skrivare. I fönstret Sök efter andra skrivare finns ett verktyg som upptäcker andra nätverksanslutna skrivare. Du kan lägga till dessa skrivare i listan Enheter och sedan övervaka de skrivarna från din dator.
HP 3000 3600 3800 Avsnitt i HP Easy Printer Care-programvara