Använda HP Easy Printer Care-programvara

Använda HP Easy Printer Care-programvara


HP Easy Printer Care-programvara är ett program som du kan använda för följande uppgifter:

Kontrollera skrivarstatus.

Kontrollera status för förbrukningsmaterial.

Ställa in varningar.

Få åtkomst till felsöknings- och underhållsverktyg.

Du kan använda HP Easy Printer Care-programvara när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP Easy Printer Care-programvara.

HP 3000 3600 3800 note Använda HP Easy Printer Care programvara OBS!

Du behöver inte ha tillgång till Internet för att kunna öppna och använda HP Easy Printer Care-programvara. Om du däremot klickar på en webbaserad länk, måste du ha tillgång till Internet för att kunna gå till den webbplats som länken är kopplad till.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Använda HP Easy Printer Care-programvara