Olika delar av den inbäddade webbservern

Olika delar av den inbäddade webbservern


I tabellen nedan visas de grundläggande skärmarna i den inbäddade webbservern.


Flik eller sektion
Beskrivning
Fliken Information
Visar skrivar-, status och konfigurationsinformation.

Enhetens status: Visar skrivarstatus och återstående användningstid för HP:s förbrukningsmaterial. 0 % betyder att materialet är slut. Sidan visar också vilken papperstyp och pappersstorlek som ställts in för varje fack. För att ändra standardinställningarna, klicka på Ändra inställningar.

Konfigurationssida: Visar samma informationen som finns på skrivarkonfigurationssidan.

Status för förbrukningsmaterial: Visar återstående användningstid för HP:s förbrukningsmaterial. 0 % innebär att materialet är slut. På den här sidan får du också produkternas artikelnummer. Om du vill beställa nytt förbrukningsmaterial klickar du på Beställ förbrukningsmaterial i området Andra länkar till vänster i fönstret.

Händelselogg: Visar en lista över alla skrivarhändelser och -fel.

Användningssida: Visar en sammanfattning av antalet sidor som har skrivits ut på skrivaren, grupperade efter storlek och typ.

Diagnossida: Innehåller information om skrivarkalibrering, färgtäthet och andra inställningar.

Enhetsinformation: Visar skrivarens nätverksnamn, adress och modell. Om du vill ändra inställningarna klickar du på Enhetsinformation på fliken Inställningar.

Kontrollpanel: Visar meddelanden från skrivarens kontrollpanel, till exempel Redo eller Viloläge på.

Logg över färganvändning: Visar användarens färgutskrifter för varje enskilt jobb.

Skriv ut: Här kan du skicka utskrifter till skrivaren.

Fliken Inställningar
Använd den här sidan om du vill konfigurera skrivaren från datorn.

Konfigurera enhet: Här kan du konfigurera skrivarinställningarna. Den här sidan innehåller traditionella menyer som du kan komma åt på skrivaren med hjälp av kontrollpanelens teckenfönster.

E-postserver: Gäller bara nätverk. Du använder det här alternativet tillsammans med sidan Meddelanden för att ställa in inkommande och utgående e-post samt e-postvarningar.

Meddelanden: Gäller bara nätverk. Du kan ange att du vill få e-postvarningar om olika händelser som har att göra med skrivaren och förbrukningsmaterialet.

AutoSend: Här kan du konfigurera skrivaren så att automatiserade e-postmeddelanden angående skrivarkonfiguration och förbrukningsmaterial skickas till vissa e-postadresser.

Säkerhet: Här kan du ange ett lösenord som en användare måste ange för att kunna öppna flikarna Inställningar och Nätverk. Aktivera och deaktivera vissa funktioner i den inbäddade webbservern.

Redigera andra länkar: Du kan lägga till och anpassa en länk till en annan webbplats. Länken visas i området Andra länkar på alla sidor i den inbäddade webbservern.

Enhetsinformation: Du kan ge skrivaren ett namn och tilldela den ett nummer. Skriv in namnet och e-postadressen för den primära kontaktpersonen som ska få information om skrivaren.

Språk: Ange på vilket språk informationen om den inbäddade webbservern ska visas.

Datum & tid: Möjliggör tidssynkronisering med en nätverksserver.

Uppvakningstid: Här kan du ange eller redigera en uppvakningstid för skrivaren.

Begränsa färg: Här kan du ange användarbegränsningar för färgutskrifter.

HP 3000 3600 3800 note Olika delar av den inbäddade webbservern OBS!

Fliken Inställningar kan lösenordsskyddas. Om skrivaren är i ett nätverk ska du alltid tala med skrivaradministratören innan du ändrar inställningarna på den här fliken.

Fliken Nätverk
Med den här fliken kan du ändra nätverksinställningarna från datorn.
Nätverksadministratörer kan kontrollera nätverksrelaterade inställningar för skrivaren när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Den här fliken visas inte om skrivaren är direktansluten till en dator eller om skrivaren är ansluten till ett nätverk med något annat än skrivarservern HP JetDirect.
HP 3000 3600 3800 note Olika delar av den inbäddade webbservern OBS!

Fliken Nätverk kan lösenordsskyddas.

Andra länkar
Innehåller länkar som du kan koppla upp dig till Internet med.

HP Instant Support™: Ansluter till HP:s webbplats där du kan få hjälp med att hitta lösningar på problem. Den här tjänsten analyserar skrivarens fellogg och konfigurationsinformation för att kunna ge information om diagnostik och support för just din skrivare.

Beställ förbrukningsmaterial: Ansluter till HP:s webbplats, där du kan beställa förbrukningsmaterial från HP, till exempel tonerkassetter och papper.

Produktsupport: Ansluter till skrivarens supportwebbplats, där det finns information om allmänna ämnen.

HP 3000 3600 3800 note Olika delar av den inbäddade webbservern OBS!

Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda någon av de här länkarna. Om du använder en fjärranslutning och inte kopplade upp dig när du först öppnade den inbäddade webbservern, måste du koppla upp dig innan du kan besöka de här webbplatserna. Det kan hända att du måste stänga den inbäddade webbservern och öppna den igen för att du ska bli uppkopplad till Internet.

HP 3000 3600 3800 Olika delar av den inbäddade webbservern