Använda den inbäddade webbservern

Använda den inbäddade webbservern


HP 3000 3600 3800 note Använda den inbäddade webbservern OBS!

Den inbäddade webbservern för skrivaren i HP Color LaserJet 3600-serien visar endast nätverkskonfiguration och statusinformation.

HP 3000 3600 3800 note Använda den inbäddade webbservern OBS!

När skrivaren är direkt ansluten till en dator använder du HP Easy Printer Care-programvara för att visa skrivarstatus.

Visa information om skrivarstatus

Ställa in vilka papperstyper som lagts i respektive fack

Visa återstående användningstid för alla förbrukningsmaterial och beställa nya

Visa och ändra fackens konfiguration

Visa och ändra menykonfigurationen på skrivarens kontrollpanel

Visa och skriva ut interna sidor

Få meddelande om skrivarens och förbrukningsmaterialens händelser

Visa och ändra nätverkskonfigurationen

Visa supportinnehåll som är specifikt för skrivarens aktuella tillstånd

Begränsa åtkomst till färgutskriftsfunktionerna (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien)

När skrivaren är ansluten till nätverket är den inbäddade webbservern automatiskt tillgänglig. Du kan öppna den inbäddade webbservern från Windows 95 och senare versioner.

Med den inbäddade webbservern kan du visa status för skrivaren och nätverket och hantera utskriftsfunktioner från din dator i stället för från skrivarens kontrollpanel.

Du måste ha Microsoft Internet Explorer 4 eller Netscape Navigator 4 eller någon av deras senare versioner för att kunna använda den inbäddade webbservern. När skrivaren är ansluten till ett IP-baserat nätverk är den inbäddade webbservern tillgänglig. Den inbäddade webbservern kan inte hantera IPX-baserade eller AppleTalk-skrivaranslutningar. Du måste inte ha tillgång till Internet för att kunna öppna och använda den inbäddade webbservern.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Använda den inbäddade webbservern