Snabb åtkomst till information om skrivaren

Snabb åtkomst till information om skrivaren


Det finns flera tillbehör som kan användas med skrivaren.

Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/support/clj3000.

Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/support/clj3600.

Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/support/clj3800.

I följande tabell visas tillgängliga skrivarhandböcker och vilken typ av information de innehåller.


Skrivarhandböcker
Handbok
Beskrivning
Introduktionshandbok
Innehåller stegvisa instruktioner för installation och inställning av skrivaren.
HP Jetdirect Embedded Print Server administratörshandbok
Innehåller instruktioner för konfigurering och felsökning av HP Jetdirect Print Server.
Installationshandledningar för tillbehör och förbrukningsmaterial
Innehåller stegvisa instruktioner för installation av tillbehör och förbrukningsmaterial. (De här handböckerna levereras med valfria tillbehör och förbrukningsmateriel.)
Användarhandbok
Innehåller detaljerad information om användning och felsökning av skrivaren. Tillgänglig på skrivarens CD-skiva.
Onlinehjälp
Innehåller information om alternativ som finns tillgängliga i skrivarens drivrutiner. Du kan öppna en hjälpfil genom direkthjälpen i skrivardrivrutinen.
HP 3000 3600 3800 Snabb åtkomst till information om skrivaren