Ytterligare drivrutiner

Ytterligare drivrutiner


Följande drivrutiner finns inte på skivan, men du kan hämta dem från www.hp.com/go/clj3000_software och www.hp.com/go/clj3800_software. Dessa drivrutiner är endast avsedda för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.

UNIX®-modellskript

Linux-drivrutiner

OS/2 PS- och PCL-skrivardrivrutiner

HP 3000 3600 3800 note Ytterligare drivrutiner OBS!

OS/2-drivrutinerna kan fås från IBM och ingår i OS/2. De finns inte för traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, koreanska eller japanska.

HP 3000 3600 3800 Ytterligare drivrutiner