HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin


HP Web Jetadmin är ett webbläsarbaserat hanteringsverktyg för HP Jetdirekt-anslutna skrivare i intranätet och bör endast installeras på nätverksadministratörens dator.

Du kan hämta den senaste versionen av HP Web Jetadmin och visa den senaste listan över vilka värdsystem som stöds på www.hp.com/go/webjetadmin.

När den installeras på en värdserver har alla klienter åtkomst till HP Web Jetadmin via en webbläsare (t.ex. Microsoft Internet Explorer 4.x, Netscape Navigator 4.x eller senare) genom att gå till HP Web Jetadmin-värden.

HP 3000 3600 3800 HP Web Jetadmin