Funktioner

Funktioner


Med HP:s inbäddade webbserver kan du göra följande:

Visa information om skrivarstatus

Visa återstående användningstid för alla förbrukningsmaterial och beställa nya

Visa och ändra fackens konfiguration

Visa och ändra menykonfigurationen på skrivarens kontrollpanel

Visa och skriva ut interna sidor

Göra inställningar så att du får meddelanden via e-post om olika skrivar- och förbrukningsmaterialshändelser

Lägga till egna länkar till andra webbplatser

Välja på vilket språk den inbäddade webbserverns sidor ska visas

Visa och ändra nätverkskonfigurationen

Begränsa åtkomsten till färgutskriftsfunktionerna (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien)

Visa supportinnehåll som är skrivarspecifikt och specifikt för skrivarens aktuella läge

Om du vill ha en fullständig förklaring av den inbäddade webbserverns funktioner och hur de fungerar, se Använda den inbäddade webbservern.

HP 3000 3600 3800 Funktioner