HP Easy Printer Care-programvara

HP Easy Printer Care-programvara


HP Easy Printer Care-programvara är ett program som du kan använda när du vill göra något av följande:

Kontrollera skrivarens status

Kontrollera status för förbrukningsmaterial

Göra inställningar för meddelanden

Visa skrivarens dokumentation

Få åtkomst till felsöknings- och underhållsverktyg.

Du kan visa HP Easy Printer Care-programvara när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller till ett nätverk. Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP Easy Printer Care-programvara.

HP 3000 3600 3800 HP Easy Printer Care-programvara