Drivrutiner för skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien

Drivrutiner för skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien


Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien använder HP JetReady 4.2 PDL (Page Description Language), ett värdbaserat skrivarspråk. HP JetReady 4.2 använder den kombinerade kraften från dator och skrivare för att återge utskrifter i Windows- eller Macintosh-miljö. HP JetReady 4.2 överför återgivna sidor från värddatorn till skrivaren och skickar instruktioner till skrivaren om hur sidorna ska konverteras till utskriftsdata.

HP JetReady 4.2 PDL-drivrutinen finns på installationsskivan för följande operativsystem:

Windows 98, Windows Millenium Edition (Me)

Windows 2000

Windows XP (32-bit och 64-bit)

Windows Server 2003 (32-bit och 64-bit)

Macintosh OS X v10.2 och senare

HP 3000 3600 3800 note Drivrutiner för skrivare i HP Color LaserJet 3600 serien OBS!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga från alla drivrutiner eller operativsystem.

Om ditt system inte automatiskt sökte på Internet efter de senaste drivrutinerna under installationen, kan du hämta dem från www.hp.com/go/clj3600_software.

HP 3000 3600 3800 Drivrutiner för skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien