Översikt över funktioner

Översikt över funktionerFunktioner
Funktion
Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien
Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien
Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien
Prestanda

533 MHz processor

360 MHz processor

533 MHz processor

Användar­gränssnitt

Grafisk display

Kontrollpanelhjälp

HP Easy Printer Care-programvara (ett webbaserat status- och felsökningsverktyg)

Skrivardrivrutiner för Windows och Macintosh

Inbäddad webbserver för åtkomst till support och möjlighet att beställa förbrukningsartiklar (administratörsverktyg som endast gäller för nätverksanslutna modeller)

Grafisk display

Kontrollpanelhjälp

HP Easy Printer Care-programvara (ett webbaserat status- och felsökningsverktyg)

Skrivardrivrutiner för Windows och Macintosh

Grafisk display

Kontrollpanelhjälp

HP Easy Printer Care-programvara (ett webbaserat status- och felsökningsverktyg)

Skrivardrivrutiner för Windows och Macintosh

Inbäddad webbserver för åtkomst till support och möjlighet att beställa förbrukningsartiklar (administratörsverktyg som endast gäller för nätverksanslutna modeller)

Skrivar­drivrutiner

HP PCL 5c

HP PCL 6

PostScript® 3-emulering

HP JetReady 4.2

HP PCL 5c

HP PCL 6

PostScript 3-emulering

Lagrings­funktioner

Teckensnitt, formulär och andra makron

Kvarhållning av jobb

Ingen/inga

Teckensnitt, formulär och andra makron

Kvarhållning av jobb

Teckensnitt

80 inbyggda teckensnitt är tillgängliga både för PCL- och PostScript 3-emulering

80 skrivaranpassade skärmteckensnitt i TrueType-format finns för programvaran

Ingen/inga

80 inbyggda teckensnitt är tillgängliga både för PCL- och PostScript 3-emulering

80 skrivaranpassade skärmteckensnitt i TrueType-format finns för programvaran

Tillbehör

Extra 500-arks inmatningsfack (fack 3) (standard på HP Color LaserJet 3000dtn-skrivaren)

DIMM (dual inline memory modules)

Extra 500-arks inmatningsfack (fack 3)

Extra 500-arks inmatningsfack (fack 3) (standard på HP Color LaserJet 3800dtn-skrivaren)

DIMM (dual inline memory modules)

Konnektivitet

Höghastighets-USB 2.0-kabelsgränssnitt

HP Jetdirect – inbäddad skrivarserver med fullständiga funktioner (HP Color LaserJet 3000n, 3000dn och 3000dtn-skrivare)

HP Web Jetadmin-programvara (standard på HP Color LaserJet 3000n, 3000dn och 3000dtn-skrivare)

EIO-plats

Höghastighets-USB 2.0-kabelsgränssnitt

HP Jetdirect inbäddad skrivarserver med begränsade funktioner (standard på HP Color LaserJet 3600n och 3600dn-skrivare)

HP Web Jetadmin-programvara (standard på HP Color LaserJet 3600n och 3600dn-skrivare)

Höghastighets-USB 2.0-kabelsgränssnitt

HP Jetdirect inbäddad skrivarserver med begränsade funktioner (standard på HP Color LaserJet 3800n, 3800dn och 3800dtn-skrivare)

HP Web Jetadmin-programvara (standard på HP Color LaserJet 3800n, 3800dn och 3800dtn-skrivare)

EIO-plats

Miljövänliga funktioner

Inställningar för viloläge

Består till stor del av återvinningsbara komponenter och material

Uppfyller Energy Stars® krav

Förbruknings­artiklar

Sidan med status för förbrukningsmateriel upplyser om tonernivå, antal sidor och hur många sidor som beräknas återstå.

Tonerkassett utformad så att den inte behöver skakas

Skrivaren kontrollerar att tonerkassetterna är från HP när de installeras.

Förbrukningsmaterial kan beställas via Internet (med hjälp av HP Easy Printer Care-programvara)

Hjälpmedel

Onlineanvändarhandboken är kompatibel med textskärmläsare.

Tonerkassetter kan installeras och tas bort med en hand.

Alla luckor och lock kan öppnas med en hand.

Papper kan fyllas på i fack 1 med en hand.

HP 3000 3600 3800 Översikt över funktioner