Begränsa färgutskrift

Begränsa färgutskrift


HP 3000 3600 3800 note Begränsa färgutskrift OBS!

Den här funktionen är endast tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien.

Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien innehåller en BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING-inställning för nätverksanslutna skrivare. En nätverksadministratör kan använda denna inställning för att begränsa användaråtkomst till färgutskriftsfunktionerna, och på så sätt spara på färgtoner. Kontakta nätverksadministratören om du inte kan skriva ut i färg.

1.

Tryck på Meny.

2.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Begränsa färgutskrift för att markera UTSKRIFTSKVALITET och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Begränsa färgutskrift.

3.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Begränsa färgutskrift för att markera SYSTEM­INSTÄLLNINGAR och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Begränsa färgutskrift.

4.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Begränsa färgutskrift för att markera BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING och tryck sedan på HP 3000 3600 3800 check Begränsa färgutskrift.

5.

Tryck på HP 3000 3600 3800 arrow down Begränsa färgutskrift för att markera ett av följande alternativ:

INAKTIVERA FÄRG: Med den här inställningen kan ingen användare skriva ut i färg.

AKTIVERA FÄRG: Detta är standardinställningen, som tillåter alla användare att använda funktionerna för färgutskrift.

FÄRG OM TILLÅTET: Med den här inställningen kan nätverksadministratören ge vissa användare behörighet att skriva ut i färg. Använd den inbäddade webbservern för att ange vilka användare som ska få skriva ut i färg.

6.

Tryck på HP 3000 3600 3800 check Begränsa färgutskrift när du vill spara inställningen.

Nätverksadministratören kan övervaka färganvändningen för en viss skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien, genom att skriva ut en logg över färganvändning. Se Använda informationssidor om skrivaren.

HP 3000 3600 3800 note Begränsa färgutskrift OBS!

För skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien kan nätverksadministratören förhindra åtkomst till färgutskrift via programmet DMC (Driver Management and Control).

HP 3000 3600 3800 Begränsa färgutskrift