Manuella färgalternativ

Manuella färgalternativ


Med manuell färgjustering kan du ställa in alternativen Färg (eller Färgkarta) och Halvtoner individuellt för text, grafik och fotografier.

HP 3000 3600 3800 note Manuella färgalternativ OBS!

I program som konverterar text eller grafik till rastrerade bilder, styr fotografiinställningarna även text och grafik.


Manuella färgalternativ
Ange beskrivning
Ange alternativ
Halvton4
Halvtonsalternativ (endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien) påverkar upplösningen och skärpan på färgutskrifter.

Med alternativet Utjämna blir resultatet bättre för stora, helfyllda områden. Fotografier blir bättre genom att färgövergångarna blir jämnare. Välj det här alternativet när det är viktigast att ytan ska vara jämn.

Alternativet Detalj är användbart för text och grafik där skillnader mellan linjer eller färger ska vara skarp, t.ex. i bilder som innehåller ett mönster eller många detaljer. Välj det här alternativet när det är viktigast att konturer och detaljer är skarpa.

Neutrala gråtoner
Med inställningen Neutrala gråtoner (finns endast för skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien) anger du vilken metod du vill använda för att skapa gråtoner i text, grafik och fotografier.

Endast svart genererar neutrala färger (grå nyanser och svart) och använder endast svart toner. Det garanterar att nyanserna blir neutrala utan inblandning av färg.

4-färg genererar neutrala nyanser (gråa nyanser och svart) genom att kombinera alla fyra tonerfärgerna. Med den tekniken blir nyanserna och övergångarna till andra färger jämnare och du kan även få allra mörkaste svart.

Kantkontroll
Inställningen Kantkontroll anger hur kanter ska återges. Det finns två komponenter i kantkontroll: adaptiv halvtoning och svällning. Med adaptiv halvtoning blir kanterna skarpare. Med svällning minskas effekten av felaktig passning mellan färgplan genom att kanterna på angränsande objekt överlappar varandra en aning.
Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien:

Maximal är den mest intensiva svällningsinställningen. Adaptiv halvtoning är på.

Normal är standardinställningen för svällning. Svällningen är på normalnivå och adaptiv halvtoning är på.

Lätt är mininivån för svällning och adaptiv halvtoning är på.

AV stänger av både svällning och adaptiv halvtoning.

Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien:

Maximal är den mest intensiva svällningsinställningen.

Normal sätter svällningen till mellannivå.

Lätt sätter svällningen till lägsta nivå.

Av är standardinställningen för svällning. Svällning är då avstängd.

RGB-färg (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien)

Standard (sRGB) anger att skrivaren ska tolka RGB-färg som sRGB. sRGB-standarden är antagen av Microsoft och World Wide Web Consortium (http://www.w3.org).

Bildoptimering (sRGB) (endast skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien) instruerar skrivaren att använda den bästa färgmatchningen för återgivning av sRGB-bilder. Välj det här alternativet om du vill skriva ut rastrerade objekt, t.ex. filer i formatet BMP, TIF eller GIF.

Adobe RGB (1998) (endast skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien) instruerar skrivaren att använda den bästa färgmatchningen för dokument och bilder i Adobe RGB-färgrymden, som vissa digitala kameror och avancerade grafikprogram skapar. När du skriver ut med Adobe RGB från ett avancerat program, stänger du av färghanteringen i programmet och låter skrivarprogrammet hantera färgrymden.

Ingen anger att skrivaren ska skriva ut RGB-data i ”rått” enhetsläge. Du måste hantera färg i det program du använder eller i operativsystemet för att fotografierna ska kunna återges på rätt sätt när du väljer det här alternativet.

Egen profil instruerar skrivaren att använda en egen inmatningsprofil, för att färgutskriften ska kunna förberedas och styras mer exakt. Hämta egna profiler från www.hp.com.

HP 3000 3600 3800 Manuella färgalternativ